TỦ MẠNG 6U D400

.
0948249866

TỦ MẠNG 6U D400

Tủ mạng 6UD400 DC-R6U6B4F2 DC-RACK SYSTEM CABINET 6U-D400 * Kích thước : H.320*W.600*D.400 * Khung tủ 1.2mm
  • nn
  • 750.000₫
  • 1067

Tủ mạng 6UD400 DC-R6U6B4F2 DC-RACK SYSTEM CABINET 6U-D400 * Kích thước : H.320*W.600*D.400 * Khung tủ 1.2mm

Sản phẩm cùng loại